OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Rijeke

Sve rijeke na Zemlji sadrže samo 0,0001% vode Vlatko. To ne zvuči puno, ali rijeke čine nevjerojatne stvari.

Voda u rijeke dolazi iz različitih izvora. Rijeka može krenuti iz jezera ili iz izvora koji se probije na površinu iz podzemlja. Ostale rijeke počinju sa padanjem kiše ili topljenjem snijega i leda visoko u planinama.

Izvor u dolini Traligill.

Većina rijeka u blizini izvora teče u strmim tokovima. Brza voda ispire šljunak, pijesak i blato i ostavlja kamenito dno.

Strmi planinski tok, Gates of Haast, Južni otok, Novi Zeland. © Richard Burt

Rijeke koje teku preko relativno ravnih područja često krivudaju. To su meandrirajuće rijeke.

Meandrirajuće rijeke, otočje Falkland

Tijekom vremena rijeke se mogu probitri kroz stijene u podlozi. Rijeke koje teku preko mekanih sedimentih stijena mogu izdubiti tjesnace i kanjone.

Tjesnac kod Watkins Glen, država New York, SAD © Richard Burt

Kada rijeka stigne do jezera ili mora, usporava i gubi sposobnost nošenja sedimenata Luka. Sediment se taloži na ušću rijeke. Neke rijeke talože toliko sedimenata da valovi i plime ne mogu sve odnijeti. Sediment se taloži u slojevima i nastaje delta.

Neke delte su tolike da ljudi mogu živjeti na njima. Delta Nila je važno poljoprivredno područje Egipta.

Ako pogledate na kartu Manuel rijeka i potoka možete vidjeti da oni čine različite zone koje se nazivaju drenažne mreže.

Statična karta.

Rijeka počinje kao mali potok koji postaje sve veći sa sve većom količinom vode. Obilne kiše i topljenje snijega u proljeće dovode do prelijevanja vode iz korita što uzrokuje poplave.

Poplava, Cornwall, UK, 2010

A tributary of the Quelimane River, Zambezia Province, Mozambique. © Richard Burt

Rijeka postaje veća kada joj se priključe pritoci (manje rijeke i potoci).

Neke rijeke imaju puno manjih kanala koji se kontinuirano razdvajaju i spajaju. To su prepletene rijeke. Većinom su široke i plitke. Nastaju na lagano nagnutim padinama gdje se riječna obala lako erodira.

Ova prepletena rijeka dobiva vodu od ledenjaka Franz Josef (Westland Tai Poutini nacionalni park, Južni otok, Novi Zeland). © Richard Burt

Neke rijeke sadrže vodu samo tijekom kišne sezone ili u proljeće dok se topi snijeg. To su povremene rijeke.

Presušeno korito, Tralgill, UK

Mnoge rijeke na ušću u ocean imaju estuarij. Na području estuarija miješa se slatka vada sa morskom. Morske mjene uzrokuju promjenu nivoa vode u estuariju.

Ušće Temze ima veliku plimnu anplitudu. Plutajući dok se miče gore dolje. London, Engleska. © Abigail Burt

Geolozi riječne naslage nazivaju aluvij. Na geološkoj karti Ujedinjenog Kraljevstva aluvij je prikazan žutom bojom.

Možete li zaključiti gdje je rijeka započela svoje putovanje? Pomoć: Na početku rijeke aluvij je uzak, kad se rijeci priključi nekoliko pritoka počinje se širiti.

Statična karta.


Vodopadi nastaju kada rijeka teče iznad slojeva čvršćih i mekših stijena Luka. Mekanije stijene rijeka brzo odnese dok čvršće stijene zaostaju. Čvršći slojevi tvore prepreku preko koje voda preskače i nastaje vodopad.

Riječni tok iznad čvršćih stijena, vodoapad Iguaçu, Brazil. © Richard BurtVodopad Bridal Veil, Nacionalni park Blue Mountains, New South Wales, Australija. © Amanda Matson

Neki vodopadi nastaju kada rijeka preskače preko klifa.

 

« Natrag Goran Ledenjak