OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Meandrirajuće rijeke

Rijeke koje teku preko relativno ravnih područja često krivudaju. To su meandrirajuće rijeke.

Meandrirajuće rijeke jače erodiraju sedimente Luka korita sa vanjske strane zavoja i talože taj sediment s unutrašnje strane. Zbog toga pojedini meandri s vremenom sve više rastu.

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. © Abigail Burt

Tokovi meandrirajućih rijeka su asimetrični. Najdublji dio rijeke je sa vanjske strane zavoja. U dubljim dijelovima voda William teče brže i jače erodira korito. S unutarnje strane zavoja, u plitkim dijelovima, voda teče sporije. Sporija voda ne može nositi toliku količinu sedimenata pa se on tu taloži.

Dijagram
Kliknite za povećanje i legendu.

  1. Rijeka erodira vanjski rub meandra
  2. Rijeka taloži sediment na unutrašnjem rubu meandra
  3. Erozija
  4. Taloženje

Potkovičasta jezera nastaju kada se veći meandar rijeke odvoji od glavnog toka. Protok vode se smanjuje i sedimenti se počinju taložiti. Tijekom vremena potkovičasta jezera se pune sedimentom te mogu čak i nestati.

Statična karta.

Potkovičasto jezero (naopačko 'C' na sredini slike) između dva meandra.  Rijeka Brokenhead, Beausejour, Manitoba, Kanada. © Richard Burt

Niska područja uz riječno korito su poplavne ravnice. Prekrivene su vodom kada se rijeka izlije iz korita (proljetne poplave, kišna razdoblja). Svaki puta kada se rijeka izlije iz korita taloži se sediment. Mulj koji ostaje može biti plodno tlo.

Poplavne ravnice, Lochmaben, Cumbria, UK

 

« Natrag Goran Ledenjak