OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Delte

Kada rijeka stigne do jezera ili mora, usporava i gubi sposobnost nošenja sedimenta Luka. Sediment se taloži na ušću rijeke. Pojedine rijeke nose toliko sedimenata da valovi i plime ne mogu sve odnijeti. Sediment se taloži u slojevima i nastaje delta.

Neke delte su tolike da je na njima moguće živjeti. Delta Nila je važno poljoprivredno područje Egipta.

Delta iam zaravnjeni dio iznad vode koji se naziva deltna ravnica. Rijeka usijeca puno manjih kanala kroz deltnu ravnicu. To su distribucijski kanali. Novi dijelovi delte nastaju na ušćima tih kanala.

Ostatak delte se nalazi ispod razine vode Vlatko. Na ulasku u jezero ili more nalazi se prednji stepenasti dio delte koji se naziva prodelta. Prodelta je najdalje od ušća rijeke i najdublje ispod razine vode.

Dijelovi delte
Klikni za povećanje i legendu.

  1. Granica dosega plime
  2. Gornja deltna ravnica
  3. Aluvijalna dolina
  4. Aktivna delta
  5. Napuštena delta
  6. Donja deltna ravnica
  7. Podvodna deltna ravnica

Sedimenti delte su na geološkoj karti Karlo Indonezije prikazani kao plavičasti prsti.

Možete li pronaći deltu na istočnom rubu karte? Pomoć: Delta izgleda kao puno debelih kratkih prstiju koji uranjaju u ocean.

Statična karta.Vrste delti

Delte imaju različiti oblik, ovisno o količini sedimenta koji talože u odnosu na količinu sedimenta koji se erodira i odnosi valovima i plimom.

Riječna delta (delta kojom dominira rijeka), npr. delta Mississippi (Louisiana). Dugački, uski nanosi sedimenta (nasipi) talože se uz distribucijske kanale.


Delte obilježene plimom i osekom na ušću rijeke imaju uske izdužene otočiće (Zpadana Papua Nova Gvineja).


Delte kojima dominiraju valovi izgledaju kao spljošteni trokuti. Linije koje se vide preko delte su grebeni koji su nastali kako je delta rasla (Caravelas, Brazil).

Statična karta.


 

« Natrag Goran Ledenjak