OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Vera Vulkan

Vulkani

FirePozdrav! Ja sam Vera i ispričati ću vam priču o vulkanima. Ime vulkan dolazi od Vulkana, rimskog boga vatre!

 

Vulkan nastaje kada rastaljena stijena, pepeo i plinovi izbiju na povrsinu kroz otvor u zemljinoj kori.

Kad vulkan eruptira, lava se slijeva niz padinu, a vrući pepeo i plinovi izbijaju u zrak.

Pojedini vulkani su prekriveni snijegom i ledom. Kada eruptira takav vulkan, rastopljeni snijeg i led se miješa sa blatom i vulkanskim pepelom te teče niz planinu. Takvi vulkanski tokovi nazivaju se lahari.


Karta vulkana

Vulkani su izgrađeni od jedinstvenih stijena koje se nazivaju efuzivne magmatske stijene Luka. Na geološkoj karti Karlo prikazani su svijetlim bojama.

Efuzivne magmatske stijene

  1. Lava
  2. Vulkanski čep
  3. Pješčenjak
  4. Muljevac


Na karti je oznakom x prikazan vulkan Etna (Sicilija, Italija). Narančastom bojom označene su stijene i lava koja teče iz vulkana.

Karta.Vulkane dijelimo na aktivne, uspavane i ugasle. Aktivni vulkani mogu eruptirati u bilo kojem trenu, uspavani vulkani su eruptirali, ali trenutno miruju dok će ugasli teško opet eruptirati.


Više o vulkanima

Lave su različte. Neke su brze i lako teku niz padinu i imaju glatku, naboranu strukturu. Takve lave nazivaju se Pahoehoe lava.

Neki vulkani su eksplozivniji te iz njih izlazi puno više vrućih plinova. Pri tome nastaje ljepljiva lava, puno grublje teksture. To je Aa lava.

Lava koja izbija na morskom dnu naziva se jastučasta ili pillow lava jer formira jastučaste oblike. Samo što ti jastuci baš i nisu ugodni za spavanje!


Istočni vatreni pojas Zapadni vatreni pojas

Zemljina površina se sastoji od nekoliko tektonskih ploča koje se stalno kreću, iako vrlo sporo. Tamo gdje se tektonske ploče pomiču jedna u drugu, može se dogoditi da dio zemljine kore potone skroz u plašt gdje se topi i ponovno diže na površinu u obliku vulkana. Takav primjer je Pacifički vatreni prsten.


Podmorska erupcija pillow lave.
Srednjeoceanski greben

Kada se tektonske ploče razmiču nastaju pukotine u Zemljinoj kori kroz koje prodire lava na površinu i formira vulkane. Takav primjer je Srednjeoceanski greben.


Vulkani mogu nastati i na mjestima gdje postoji vruća točka (hotspot) u plaštu. Iznad vrućih točaka zemljina kora je najtanja (zbog velike topline tale se stijene plašta i veći dio kore) i na tim mjestima lava lagano prodire na površinu. Budući da se tektonske ploče lagano pomiču, a vruća točka ostaje na mjestu, formira se niz vulkana na površini. Takav primjer su Hawaii.

Right arrowSudjeluj:

Živiš blizu vulkana? Ispričaj nam svoja iskustva na našem formularu..

Vera Vulkan

Da vidimo što još možemo saznati o vulkanima. Potražite na internetu:

  • Tektonika ploča
  • Vulkani