OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Drenažne mreže

Ako pogledate kartu Karlo rijeka i pritoka vidjeti će te da oni tvore različite zone koje se nazivaju drenažne mreže. Iz drenažnih mreža možemo dobiti podatke o podlozi koja se nalazi ispod njih.

Dendritična drenažna mreža izgleda kao grana sa puno grančica. Takve mreže nastaju u ravnim područjima na jednoličnoj podlozi kao što su pješčenjaci ili škriljavci.

Dendritična drenažna mreža, dolina rijeke Tar, Montserrat

Možete li to pronaći na karti?

Radijalna drenažna mreža nastaje kada rijeka i pritoci otječu sa središnje točke kao što je vulkan Vera.

Radijalna drenažna mreža

Pravokutnu drenažnu mrežu imaju rijeke sa pravokutnim zavojima. Nastaju na razlomljenoj podlozi.

Pravokutna drenažna mreža

 

« Natrag Goran Ledenjak