OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Prepletene rijeke

Neke rijeke imaju puno manjih kanala koji se kontinuirano razdvajaju i spajaju. To su prepletene rijeke. Nastaju na blago nagnutim padinama gdje se riječna obala lako erodira.

Obale ove rijeke jako lako se erodirjau jer na obali nema puno biljaka. Otok Ellesmere, Kanadski visoki Arktik. © Abigail Burt

Kada pada jaka kiša, na gradilištima i terenima od pijeska mogu nastati manje prepletene rijeke.

Prepletene rijeke nose puno stijena Luka, šljunka i pijeska. Kada se smanji količina vode Vlatko u pojedinim kanalima, taj materijal rijeka taloži u obliku riječnih otoka.

Šljunčani otoci u prepletenim rijekama. Ledenjak Martial, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. © Abigail Burt Šljunčani otoci u prepletenoj rijeci Waimakariri, Južni otok, Novi Zeland. © Richard Burt


 

« Natrag Goran Ledenjak