OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Sedimentære bjergarter

Sedimentære bjergarter dannes når sand, ler og grus bliver aflejret i lag på lag. I tidens løb bliver lagene dækket af flere og flere lag. Til sidst bliver lagene til sten eller bjergart, som det også kaldes. Sedimentære bjergarter kan dannes i ørkener, søer, floder og i havet.


Mere information

Sedimenter kan føres afsted med floder.

Sedimenterne (sand, ler og grus), som bjerg-arterne stammer fra, kommer fra andre bjergarter der er slidt ned af vind, regn og sne. Når vi har sedimentære bjergarter kan vi finde ud af, hvordan miljøet var da sedimentet blev afsat – der kan være spor efter gamle klitter eller flodløb i bjergarterne.

Store dele af det sydlige England opbygges af sedimentære bjergarter, her vist med blå og lilla farver.

Static map.


 

« Tilbage Larry