OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Vera Volcano

Vulkaner

FireHej! Mit navn er Vera og jeg vil fortælle dig lidt mere om vulkaner. Navnet vulkan kommer fra Vulcan, den romerske gud for ild!

 

En vulkan bliver dannet, når varm, smeltet bjergart, aske og gasser trænger op gennem en åbning i Jordens overflade. Den smeltede bjergart og asken størkner når de afkøles, og danner den distinkte vulkanform, der ses her.

Når en vulkan er i udbrud, udspyr den lava, der løber ned ad vulkanens sider. Varm aske og gasser sprøjtes op i luften.


Vulkaner Haritalar

Vulkaner opbygges af specielle bjergarter, der kaldes ekstrusive magma-bjergarter Larry. De vises på geologiske kort Manuel med klare farver, som her.

Ekstrusive magma-bjergarter

  1. Lava
  2. Lavaprop
  3. Sandsten
  4. Muddersten


OneGeology kortet viser Etna på Sicilien i Italien. Det er markeret med et X. Den orange farve på kortet angiver bjergarter og lavaer fra Etna.

Static map.Vulkaner deles i aktive, sovende og udslukte. Aktive vulkaner kan komme i udbrud når som helst, sovende vulkaner har haft udbrud for lang tid siden, men ikke for nyligt, og udslukte vulkaner kommer sandsynligvis ikke i udbrud mere.


Mere information

Vulkaner kan danne forskellige typer lava. Nogle typer er tyndtflydende med en glat, reblignende overflade. Denne type lava kaldes Pahoehoe lava.

Nogle vulkaner er mere eksplosive og de producerer varme gasser og mere tyktflydende lava. Denne type lava kaldes Aa lava.

Lava der dannes under vand kaldes pudelava, fordi lavaen danner former, der ligner puder. De ville dog ikke være særligt behagelige at sove på!


Ring of Fire East Ring of Fire West

Jordens overflade opbygges af store tektoniske plader, som konstant er i bevægelse, omend uhyre langsomt. Der hvor de tektoniske plader bliver skubbet sammen, bliver noget af Jordens skorpe skubbet dybere ned i Jordens kappe, hvor det smelter og atter stiger op til overfladen, hvor der dannes vulkaner. Et stort område hvor dette sker på Jorden kaldes Pacific Ring of Fire. Det er vist på disse globusser.


Udbrud med pudelava under havet.
Midt-Atlantiske Ryg

Hvor tektoniske plader glider bort fra hinanden, kan smeltet bjergart trænge op til Jordens overflade gennem revner, og der kan dannes vulkaner. Et område hvor dette sker, er den såkaldte Midt-Atlantiske Ryg. Den er vist på denne globus.


Vulkaner kan også dannes i områder, hvor der en hotspotii kappen. Dette er et specielt varmt legeme af smeltet bjergart, som bevirker at Jordens skorpe bliver tynd, hvorved smeltet bjergart kan strømme ud på overfladen. Bevægelsen af Jordens tektoniske plader betyder, at vulkaner former et spor langs Jordens overflade. Et eksempel på dette er Hawaii, som du kan se på dette kort.

Right arrowDeltag

Bor du i nærheden af en vulkan? Fortæl os hvordan det påvirker dit liv og hvad du føler ved det. Brug vores online skema.