OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


William water

Vand

TapHej! Jeg hedder William og jeg vil forklare dig hvad i alverden geologi har med vand at gøre! Ved du hvor vores drikkevand kommer fra?

 

Det meste regn eller sne fordamper, bliver opsuget af jorden eller af planter, eller løber ud i åer og søer. Men noget af vandet synker ned i jorden gennem bittesmå huller og sprækker. Nede i jorden dannes der såkaldte 'reservoirer'. Disse kæmpestore vandholdige områder kaldes vandførende lag, og vandet i dem kaldes grundvand.

De grønfarvede bjergarter Larry i centrum af kortet er kalk. Kalk danner gode vandførende lag, som kan rumme meget vand. Dette eksempel er fra det nordlige Frankrig.

Blue right arrow

Vand kan opbevares frossen som is. Så som disse isbjerge i Fjallsarlon, Island

Ligesom grundvand kan oplagres i jorden, er vand også oplagret som is i Grønland og ved Sydpolen. Men 97% af alt vand på vores planet befinder sig i oceanerne.

Det meste ad vandet på Jorden findes i oceanerne.

Blue right arrow

Geologiske kort Manuel kan både vise is og forskellige bjergarter, som dette kort fra Antarktis.


Mere information

I et vandførende lag kaldes det niveau som vandet når for grundvandsspejlet. Vand, således som du kan se det i et badekar, vil finde sit eget niveau. Dette sker også i undergrunden. Grundvandspejlet bevæger sig op og ned alt efter, hvor meget vand der er tilstede ….præcis som i et badekar.

Vi kan nå ned til grundvandet med en boring, som når ned til grundvandsspejlet.

En jordart eller en bjergart, som har huller og rummer vand kaldes porøs.

Jordarter som vand kan trænge igennem kaldes permeable. Sand, grus og kalk er permeable.

Jordarter der ikke tillader vand at trænge igennem kaldes impermeable. Ler er impermeabel.

Vandførende lag udgøres som regel af sand eller kalk.

Vand i et vandførende lag kan blive forurenet, så vi skal undgå at der trænger kemikalier, kunstgødning eller giftstoffer ned til grundvandet.

Vand kan ligge i de vandførende lag i mange, mange år.


Deltag

  • Test hvad du har lært om vand og kort i quizzen