OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Ranger Rock

Hvad er geologi?

Hej! Jeg er naturvejleder og jeg vil fortælle alt om hvad geologi er. Vidste du at folk der studerer sten, klipper og bjergarter kaldes Geologer?

 

Geologi er studiet af vores planet, Jorden.

 • Hvordan er den opbygget
 • Hvad er den lavet af
 • Hvordan har den ændret sig med tiden

Geologer laver kort for at fortælle os om Jordens historie og for at hjælpe os med at finde ting som:

Et geologisk kort over verden fra OneGeology portalen

Jorden er omkring 4,6 milliarder år gammel! En mase er sket i løbet af den tid.

Hvis vi begynder i centrum, går spiralen fra nutiden og bagud i tid. Hver periode har et geologisk navn og man ser de forskellige dyr, der levede i de forskellige perioder.

Hvis vi begynder i centrum, går spiralen fra nutiden og bagud i tid. Hver periode har et geologisk navn og man ser de forskellige dyr, der levede i de forskellige perioder.
Klik på billedet for at forstørre og se legenden

 1. Neogen
 2. Palæogen
 3. Kridt
 4. Jura
 5. Trias
 6. Perm
 7. Kul
 8. Devon
 9. Silur
 10. Ordovicium
 11. Kambrium
 12. Prækambrium

Mere information

I mere videnskabelige termer, er geologi studiet af Jordens oprindelse, struktur, sammensætning og historie, (herunder livets udvikling) og de processer, som har formet Jorden som vi kender den i dag.

I geologi, er bjergarter naturligt forekommende blandinger af mineraler. Jorden skorpe er opbygget af bjergarter.

The earth's crust is divided into large pieces like a jigsaw. These pieces are called plates. The plates sometimes collide causing one to move under the other, this is called subduction. The subducted plate melts making magma that rises to the surface, creating volcanoes.

Klik på billedet for at forstørre og se legenden

Jorden skorpe er inddelt i store stykker ligesom et puslespil. Stykkerne kaldes plader. Pladerne støder somme tider sammen, og så bevæger den ene plade sig ind under den anden, det kaldes subduktion. Den nedsynkende plade smelter og bliver til magma der stiger op til overfladen, hvor der dannes vulkaner.

 1. Oceanbundsskorpe
 2. Gasser og smelter fra nedsunket oceanbundsplade
 3. Kontinentalskorpe
 4. Peridotitsmelte
 5. Nedsynkende oceanbundsplade
 6. Kappe

Deltag

 • Test hvad du har lært om geolog i quizzen