OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Andreas

Fossiler og dinosaurer

Hej! Mit navn er Andreas og jeg vil fortælle dig om fossiler og dinosaurer. Studiet af fossiler kaldes palæontologi.

 

Fossiler er fantastiske vidnesbyrd om fortidens liv på vores planet; de findes mest i sedimentære bjergarter Larry. Men hvordan kom de der? Det er meget svært at blive til et fossil, det kræver at der sker en kombination af sjældne hændelser:

En ammonit svømmer glad rundt i havet. . .

En ammonit svømmer glad rundt i havet. . .

. . .men så dør den og falder ned på havbunden. . .

. . .men så dør den og falder ned på havbunden. . .

. . .bløddelene rådner væk, men skallen kan blive begravet i sediment. . .

. . .bløddelene rådner væk, men skallen kan blive begravet i sediment. . .

. . .siden bliver skallen ændret af varmt vand og tryk igennem millioner af år. . .

. . .siden bliver skallen ændret af varmt vand og tryk igennem millioner af år. .

. . . og bliver til det fossil, som du finder på stranden!

. . . og bliver til det fossil, som du finder på stranden!

Der findes mange forskellige typer af fossiler, så som knogler, skaller, fodaftryk og gravegange. De fleste fossiler vi finder stammer fra dyr som levede i havet. Det skyldes, at den slags dyr havde en god chance for at blive begravet før sporene af dem forsvandt!

Lær om nogle havdyr som ofte findes som fossiler:

Right arrow

Bjergarter fra Jura-tiden er vist med brun farve på dette kort fra Afghanistan. Bjergarter fra Jura-tiden kan rumme fossiler af dinosaurer!

Static map.


Dyr som levede på land kan også blive til fossiler, men det sker kun sjældent. Dinosaurer er et flot eksempel på dette; de levede for 230 til 65 millioner år siden og fossiler af dem er fundet over hele verden.


Den største dinosaur der er fundet indtil nu er Brachiosaurus, den var 22,5 meter lang og 12 meter høj, og er fundet i Tanzania.

Den længste dinosaur, der nogensinde er fundet er Diplodocus, den blev 27 meter lang. Den er fundet i Wyoming i USA.

Dino facts

Den mindste dinosaur er på størrelse med en kylling, den havde vinger og fjer, er 55–77cm lang og er fundet i Kina. Den hedder Microraptor.


Fossiler bruges når vi laver geologiske kort Manuel, fordi de kan fortælle os hvor gamle bjergarterne er. Geologerne har vist, at der levede forskellige dyr under forskellige perioder af Jordens historie – de udviklede sig så de bedre kunne overleve. Så hvis vi finder det same fossil i to forskellige bjergarter ved vi, at de har same alder!

Mere information

Fossiler, især de flotte som vi finder på museer, er smukke og skrøbelige påmindelser om Jordens enorme alder og den store rigdom af arter.

De fleste af de fossiler, som vi kan finde på stranden eller i grusgrave er ikke helt perfekte – de er blevet skadet af den tid, der er gået siden dyret døde; men fossilerne rummer en meget vigtig information, for de er vores direkte tegn på fortidens liv her på vores planet, Jorden.

En knogle, en skal, et fodtrykaftryk eller et fødespor er spor som dyr eller planter har efterladt, og hvor ud fra vi kan rekonstruere deres liv.

Disse spor kan bruges til at vurdere det miljø, som dyrene eller planterne levede i. Et fossil kan rumme information om temperaturen i havet hvor det levende dyr svømmede rundt, eller vise hvor der fandtes gamle oceaner, som nu er borte.

Ved at studere deres form og udviklingsmønster, kan fossiler sætte os i stand til at opbygge et billede af livets historie på vores planet og de store udviklingskræfter, der har ændret verden.Deltag

Kan du li’ at samle fossiler? Fortæl os hvad du har fundet og hvor du især samler fossiler ved hjælp af vores online skema.