OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Trilobiti

Trilobiti su jedne od najstarijih životinja koje su živjele na Zemlji. Živjeli su u morima kambrija i ranog ordovicija. Izumrli su u permu, prije 250 milijuna godina.

Trilobiti su živjeli na morskom dnu.

Trilobiti su živjeli u moru.

Trilobiti su bili člankonošci kao i rakovi, pauci, kukci. Tijelo im je od glave do repa podijeljeno na tri dijela - glava, prsni koš i rep, a po širini na središnju os i dva bočne režnja i od tuda im naziv trilobiti.

 

« Natrag Andrej