OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Amoniti

Amoniti su živjeli u moru prije 65 do 200 milijuna godina. Njihove fosile možemo naći u sedimentnim stijenama.

Amoniti su živjeli tijekom dva dugačka geološka razdoblja - jure i krede. Nestali su u isto vrijeme kad i dinosauri, krajem krede. Njihove ostatke nalazimo u obliku fosila. Možemo reči da su nastali kada su ostaci ostali zarobljeni u sedimentu od kojeg je kasnije nastala stijena.

Amoniti su bile morske životinje sa vanjskom ljušturom sličnom današnjoj indijskoj lađici.

Ljuštura amonita bila je podijeljena u komore koje su bile pregrađene septama. Najvjerojatnije su živjeli u vodi do 100 m dubine.


Amoniti

Amoniti su dobili ime po egipatskom bogu Amonu (Grcima poznat kao Zeus Amon).

Amonovu glavu sa rogovima nalazimo na kirenskim kovanicama i kipovima. Mnoga imena amonita završavaju na -ceras koja dolazi od grčke riječi "keros" što znači rog.

 

« Natrag Andrej