OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Obale

Valovi nastaju kada vjetar puše preko vode Vlatko. Na otvorenom oceanu izgledaju kao niz valova. Kada val dođe blizu obale, pri dnu usporava, a vrh i dalje nastavlja kretanje. Val postaje sve uži i širi i na kraju se ruši na plažu.

Niz valova koji se obrušava na plažu. © Abigail Burt

Plaža nastaje kada valovi talože pijesak i šljunak duž obalne linije.

Plaže, Strathy Bay, Sutherland

Na pojedinim obalama dominira erozija valova. Valovi udaraju obalu vodom, pijeskom čak i stijenama Luka. To može potkopati klifove što uzrokuje da velika količina stijena i sedimenata pada u vodu.

Valovi potkopavaju klifove duž obale jezera Erie, Ontario, Kanada.  Sediment koji pada u jezero je odnešen. © Abigail Burt

Morske mjene (plima i oseka) su dnevno ili dva puta dnevno dizanje i spuštanje oceana. Promjene su uzrokovane gravitacijskom silom Mjeseca i Sunca.

Mnoge plaže su uske za vrijeme visoke plime, a široke za vrijeme niske plime. Man o' War Rocks and Cove, i zaljev St Oswald's, Dorset, UK

Valovi koji udaraju u plažu pod kutem nose i pijesak i šljunak na plažu pod istim kutem. Kada se voda povlači, povlači se i sediment. Pojedine čestice na plaži sele uz plažu u obliku cika-cak uzorka. To se naziva pomicanje litorala.

Zidovi su izgrađeni da bi zaustavili pomicanje litorala. Pijesak i šljunak se gomila uz zidove.

Srednja razina mora je srednja vrijednost između najviše i najniže plime. Geolozi traže dokaze promjene razine mora u stijenama i plažama.

Veliki usjek pokazuje da se razina mora mijenjala tijekom vremena. Veliki zaravnjeni dio na polovici klifa je nekadašnja razina mora. © Abigail Burt

Plaže koje su nastale duž obale glacijalnog jezera Agassiz na geološkoj karti Karlo doline Red River (Kanada i SAD) prikazane su plavom bojom. Na zapadnom dijelu karte je šest plaža. Plaže su se formirale kako se voda polagano spuštala.

Možete li pronaći odgovarajuće plaže na drugoj strani ljubičastog područja?


 

« Natrag Goran Ledenjak