OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Ramenonošci

Ramenonošci imaju dugu povijest života na Zemlji, najmanje 500 milijuna godina. Najstarije fosile nalazimo u stijenama kambrijske starosti. Danas nalazimo njihove rijetke potomke u morima i oceanima. Najrasprostranjeniji su bili za vrijeme paleozoika (prije 251 do 542 milijuna godina) pa su i najkarakterističniji fosili za to razdoblje. Ramenonošci su morske životinje koje imaju vlastito koljeno u životinjskom carstvu. danas žive na morskom dnu od toplih tropskih krajeva do hladnih mora Arktika i Antarktika.

Ramenonošci imaju dugu prošlost života u moru i još uvijek se mogu naći u  morima.

Primjer ramenonošca

Jedini obrambeni mehanizam ramenonošaca je njihova ljuštura. Većina ih je trajno pričvršćena za morsko dno, stijenu ili čak ljušturu druge životinje. Ne love hranu, već čekaju da je donese morska voda.

Ramenonošci otvaraju i zatvaraju ljušturu kako bi uzeli hranjive tvari iz morske vode.

Veliki spiriferidni ramenonošci uspoređuju se sa pticama. U Kini su poznati kao "kamene lastavice". Tamo se pripremaju sa različitim biljem u ljekovite svrhe.

 

« Natrag Andreas