OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Valovi

Valovi nastaju kada vjetar puše preko vode Vlatko. Na otvorenom oceanu izgledaju kao niz valova. Kada val dođe blizu obale, pri dnu se usporava dok vrh vala nastavlja kretanje. Val postaje uži i viši i na kraju se obrušava na obalu.

Kada gledate val, on izgleda kao da se kreće prema naprijed. Da li bi vas izneadilo da vam kažemo da se on uopće jedva kreće? Kada val prolazi, voda se kreće u krug. Na vrhu kruga je kresta vala. Što idemo dublje, krugovi postaju sve manji.

Dijagram nam pokazuje gibanje valova
Kliknite za povećanje i legendu.

  1. Smjer gibanja vala
  2. Kresta
  3. Korito
  4. Duljina vala
  5. Gibanje čestica vode
  6. Zanemarivo kretanje vode

Trenje između vjetra i vode uzrokuje nastanak malih riplova. Vjetar puše suprotno od smjera riplova i oni postaju sve veći.

Golemi valovi, tsunami, nastaju zbog potresa Grga, vulkanskih Vera erupcija i klizišta na morskom dnu. Tsunami može doseći visinu do 60 m. Takav val može uzrokovati velike poplave kilometrima od obale.

Brod nanešen tsunamijem, Tajland 2004.

 

« Natrag Goran Ledenjak