OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Ledenjaci

Ledenjak nastaje kada se ne otopi sav snijeg. Svake zime na stari snijeg padne novi. Tanki slojevi snijega postepeno prelaze u led.

Ledenjaci i planine područja Jungfrau, Švicarska.

Ledenjak može izgledati kao čvrsti blok leda, ali on se ipak vrlo sporo kreće. Ledenjak se pomiče zbog pritiska težine leda. Otopljena voda na dnu ledenjaka pomaže mu da lakše klizi po površini.

Nærøyfjord (narrow fjord), Norway.

Postoje različite vrste ledenjaka:

Goran LedenjakAlpski ledenjaci, koji nastaju visoko u planinama.


Goran LedenjakKontinentalni ledenjaci, koji su velike mase leda monogo veće od alpskih ledenjaka.

Alpske ledenjake nalazimo visoko u planinama širom svijeta. U nekim planinskim lancima ima dovoljno leda da nastanu ledene kape. Takva područja leda nalazimo na Islandu, dok ogromne ledene ploče nalazimo na Grenlandu i Antarktici.


Ledenjački potok nosi stijene Luka, šljunak, pijesak i mulj dalje od ledenjaka. Materijal se odnosi i taloži u rijekama Goran i jezerima.

Ledenjački potok može odnositi veliku količinu sedimenata. Vidite li koliki je tunel na dnu ledenjaka? Ledenjak Franz Josef, Westland Tai Poutini nacionalni park, Južni otok, Novi Zeland. © Abigail Burt

Ledenjaci se ne sastoje samo od snijega i leda. Oni sadrže vodu, stijene i sedimente. Zbog toga led može izgledati prljavo.

Prljavi led, Franz Josef ledenjak, Westland Tai Poutini nacionalni park, Južni otok, Novi Zeland. © Richard Burt

Ledene police nastaju kada ledenjaci dođu do mora i počnu plutati. Primjer je Ross Ice Shelf, Antarktika.

Calving glacier

Dijelovi leda mogu se odlomiti od ledenih polica ili ledenjaka kad dosegnu more, i mogu biti do 250 km dugački i 100 km široki.

Kada se ledenjak topi, sav materijal koji nosi ostavlja za sobom. Ta mješavina sedimenata naziva se til.

Naslage tila, Barrie (Ontario, Kanada). Geolog uzima uzorak tila. © OGS Queens Printer 2005

Sedimenti koji se talože na rubovima i ispred ledenjaka nazivaju se morene.

Ledenjak nosi veliku količinu sedimenata u središnjem dijelu. Kada se ledenjak otopi, od tih sedimenata nastati će središnja morena.

Jaki vjetrovi mogu otpuhati fini pijesak i mulj stotine kilometara ispred ledenjaka. Taj sediment, les, može graditi debele slojeve. U središnjoj Kini ljudi su napravili kuće u lesu.

Slojevi lesa, Cliffsend  (zaljev Pegwell, Ramsgate, Ujedinjen Kraljevstvo

 

« Natrag Goran Ledenjak