OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Plaže

Plaže se formiraju kada valovi odlažu pijesak i i šljunak uz obalu.

Neke plaže sastavljene su od stijena Luka i šljunka.Sa vremenom se oblutice istroše valjanjem valova. Stijene su obično odraz lokalne geologije.

Plaža Cobble, Marathon, Ontario, Kanada. © Amanda Matson


Neke plaže se sastoje samo od pijeska. Boja pijeska ovisi o mineralima u pojedinim zrncima. Vulkanski Vera pijesak je crni, dok je kvarcni bijeli.

Crni, sjajni opsidijan, Hawaii, SAD. © Abigail BurtKvarcni pijesak. Kvarc je jako otporan na trošenje. S vremenom se ostali minerali potroše, a kvarc ostane. Grand Beach, Manitoba, Kanada. © Abigail Burt
Bijele ljušture, zeleni olivin i crni opsidijan. Hawaii, SAD. © Abigail BurtPijesak od crvenog granata. Falklandsko otočje.Što sve nalazimo na plažama?

Ako malo bolje pogledate, na plaži možda nađete i dijelove školjaka. Neke plaže se sastoje od školjaka, komadića koralja i vrlo malo kamenčića. Takve plaže obično nalazimo u područjima tople vode Vlatko.

Pijesak od školjaka i koralja. Zaobljena spiralna zrnca krem boje su foraminifere. © Abigail Burt


Na pojedinim plažama možemo naći dosta plastike koju je more izbacilo na obalu. Ta plastika se može razbiti i nastaje plastični pijesak.

Plastični pijesak. Plaža St. Agnes, Cornwall, Engleska. © Abigail Burt

Od razbijenih boca i dijelova stakla i pijeska, radom valova nastane matirano staklo.

Matirano staklo.


Valovi i morske mjene stvaraju različite uzorke na plaži.

Riplovi nastaju u vodi, a kada se plima povuče dođu na površinu. Valovi foriraju redove i redove riplova dugih i zaobljenih kresti.

Riplovi dugačkih zakrivljenih kresti, Camber Sands, Istočni Sussex, Engleska. © Abigail Burt

Neki riplovi su kratki i neuredna izgleda. Ovi riplovi pokazuju smjer struje kroz plažu.

Kratki, neuredni riplovi pokazuju gdje je struja prolazila kroz plažu. Camber Sands, Istočni Sussex, Engleska. © Abigail Burt

Šljunak i grančice mogu ometati i skrenuti tok vode na plaži. Oko svakog kamenčića nastaju riplovi u obliku slova V.

Voda mijenja smjer oko objekata kao što su oblutci i nastaju riplovi u obliku slova V. Camber Sands, Istočni Sussex, Engleska.  © Abigail Burt

Koje sve strukture vidite na plaži kada se plima povuče?

Tamno obojeni minerali obično su teži od svijetlih. Valovi talože teške minerale između kresti riplova.

 

« Natrag Goran Ledenjak