OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Geološki kviz

Što znate o geologiji?

 1. Koju vrstu karata prikazuju OneGeology karte?

  Biološke karte
  Geološke karte
  Autokarte

 1. Gdje je živjela većina organizama koje nalazimo kao fosile?

  Na kopnu
  U zraku
  U moru


 1. Koliko je dugačak najduži pronađeni fosil?

  17 metara
  22 metara
  27 metara

 1. Kolika je starost Zemlje?

  6.4 milijuna godina
  46 milijuna godina
  4.6 milijardi godina


 1. Koji je najtvrđi mineral na svijetu?

  Dijamant
  Kvarc
  Pirit

 1. Što je rasjed?

  Vrsta fosila
  Pukotina u Zemljinoj kori
  Vrsta minerala


 1. Što izlazi iz vulkana?

  Melasa
  Voda
  Lava

 1. Što je od navedenog fosilno gorivo?

  Nafta
  Metal
  Vjetar


 1. Što je vodonosnik?

  Mineral
  Morski organizam
  Podzemno spremište vode

 1. Kako se zovu stijene koje nastaju pod visokom temperaturom i tlakom?

  Sedimentne stijene
  Magmatske stijene
  Metamorfne stijene


 1. Koji sloj Zemlje je izgrađen od čvrstih stijena?

  Kora
  Plašt
  Jezgra