OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Metamorfne stijene

Metamorfne stijene nastaju kada se dio zemljine kore nađe pod dovoljno velikom temperaturom ili tlakom. Često ih nalazimo u planinskim područjima. Primjer metamorfne stijene je glineni škriljavac. Nastao je od crnog mulja koji se taložio na dnu mora ili jezera. U njemu možemo pronaći fosile Andrej, ali su obično deformirani. Ostale metamorfne stijene su mramor, gnajs, škriljevci i dr.

Thin section


Više informacija

Metamorfne stijene nastaju transformacijom već postojeće starije stijene. Izvorna stijena dolazi pod utjecaj visoke temperature i tlaka što uzrokuje strukturne i/ili kemijske promjene. Primjeri takvih stijena su mramor, gnajs, škriljavci.

Mogu se formirati duboko unutar Zemlje tektonskim procesima, kao što su kolizija (sudar dvije tektonske ploče) ili probijanjem magme iz unutrašnjosti Zemlje.

Obala Brazila građena je od metamorfnih stijena. Na karti je prikazano uskim prugama.

Statična karta.


 

« Natrag Luka