OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Masovna kretanja

Masovna kretanja. © Abigail BurtGravitacija uzrokuje da se dijelovi stijena ili brda počinju spuštati niz padinu. To se naziva masovno kretanje stijena.

Povezanost brzine i vlage u različitim tipovima masovnih kretanja.

  1. BRZO
  2. POLAGANO
  3. SUHO
  4. MOKRO
  1. Puzanje
  2. Klizanje
  3. Padanje
  4. Tokovi

Masovna kretanja mogu biti vrlo opasna jer se znaju dogoditi jako naglo i mogu zahvatiti cijelo brdo.

Ponekad takvo kretanje može pregraditi rijeku. Iza brane će nastati jezero. Kada brana popusti, jezero će se isprazniti i uzrokovati katastrofalne poplave.

Brana nastala zbog klizanja. Penicuik, UK

Rijeke Goran erodiraju bazu padine i uzrokuju masovno kretanje. Velike kiše i potresi Grga također mogu uzrokovati masovno kretanje.

Rijeka je erodirala bazu padine i uzrokovala masovno kretanje. Moffat, Škotska. © Richard Burt

Na geološkoj karti Falklandskog otočja naslage nastale nakon masovnog kretanja prikazane su zelenom bojom.

Statična karta.


Geološke karte Karlo mogu nam pokazati mogućnost pojave masovnog kretanja. Na karti hazarda klizišta područje Loughborough (UK), tamnim bojama su prikazana područja sa većom vjerojatnošću pojave klizišta.

Statična karta.Tipovi masovnog kretanja

Masovna kretanja možemo podijeliti u 4 glavna tipa. To su padovi, klizanja, puzanja i tokovi. Tip kretanja ovisi o koliko se brzo stijene Luka i sedimenti Luka kreću te koliko vode Vlatko sadrže.

Strme i nestabilne padine pogodnije su za masovna kretanja od blagih, stabilnih padina.

Odronjavanje ili prevrtanje stijena događa se kada stijene i ostali sedimenti padaju sa visine na dno padine.

Padovi stijena. Hunstanton cliffs, Norfolk, Engleska. © Richard Burt

Tokovi su mješavina vode, stijena i sedimenata. Kreću se vrlo brzo. Veliki tokovi mogu pokopati čitava sela. Manji tokovi mogu blokirati ceste.

Tokovi su mješavina vode, stijena i sedimenata. Lochearnhead, Škotsko visočje, UK.

Neki vulkani Vera prekriveni su snijegom i ledom. Ako eruptiraju, rastopljeni snijeg i led se miješa s blatom i vulkanskim pepelom i teče niz planinu. Vulkanski tokovi nazivaju se lahari.

Klizanje nastaje kada se dio tla i stijene naglo odlomi i krene niz padinu. Područje se često sastoji od vlažnih sedimenata.

Klizište Holbeck Hall, Scarborough, Sjeverni Yorkshire, lipanj 1993.

Puzanje je vrlo sporo kretanje koje može trajati godinama, ili čak i stoljećima. Puzanje ne možemo vidjeti, ali se može prepoznati po nagnutim ogradama i stupovima, napuknutim zidovima.

Puzanje tla uzrokuje nagnutost ograde.

 

« Natrag Goran Ledenjak