OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Taner

Jeoloji Nedir?

Merhaba, ben Taner sizlere jeolojinin aslında ne anlama geldiğini anlatacağım. Kayaçları inceleyen kişilere jeolog dendiğini biliyor muydunuz?

 

Jeoloji gezegenimiz olan dünya’nın incelenmesidir.

 • Nasıl meydana geldiği
 • Nelerden oluştuğu
 • Zaman içerisinde nasıl değiştiği

Jeologlar;dünyanın tarihini anlatmak için haritalar yaparak bizlere:

 • Mücevherler gibi önemli mineraller Bora
 • Benzin gibi yakıtlar Engin
 • Deprem Eddy ve sel gibi problemler hakkında bilgi edinmemize yardımcı olurlar

Onegeology portalından alınmış dünya jeoloji haritası

Dünya yaklaşık 4.6 milyar yaşındadır. Bu süre içerisinde pek çok olay gerçekleşmiştir.

Spiral merkezden başlayarak gönömüze doğru gitmektedir. Her periyodun jeolojik ismi olup o zaman içerisinde yaşamış değişik canlıları göstermektedir.

Spiral merkezden başlayarak günümüze doğru gitmektedir. Her periyodun jeolojik ismi olup o zaman içerisinde yaşamış değişik canlıları göstermektedir.
Tıklayın daha büyük ve daha sonra görüntülemek için tuşuna için aşağı ilerleyin.

 1. Neojen
 2. Paleojen
 3. Kretase
 4. Jurasik
 5. Triyasik
 6. Permiyen
 7. Karbonifer
 8. Devoniyen
 9. Silüriyen
 10. Ordovisiyen
 11. Kambriyen
 12. Prekambriyen

Daha fazla bilgi

Daha bilimsel bir terimle;Jeoloji bugünkü bildiğimiz dünyanın doğuşuna sebep olan süreçlerin doğasını, dünyanın kökeni, yapısını, bileşimini ve tarihini (hayatın gelişimini de dahil)inceler.

Jeolojide, kayaç minerallerin bileşiminden oluşmaktadır. Yerkürenin kabuğu kayaçlardan oluşmaktadır.

Yerküre üzerindeki kabuklar bir testere tarafından kesilmiş gibi parçalara ayrılmışlardır. Bu parçaların her birine plaka adı verilmektedir. Bu plakaların birbirleri ile çarpışmaları sonucu, plakalardan biri diğerinin altına girmektedir. Bu olaya dalma-batma adı verilmektedir. Dalma-batma zonlarında oluşan çatlaklardan, derinlerde bulunan mağma çıkarak volkanları oluşturmaktadır.

Tıklayın daha büyük ve daha sonra görüntülemek için tuşuna için aşağı ilerleyin.

Yerküre üzerindeki kabuklar bir testere tarafından kesilmiş gibi parçalara ayrılmışlardır. Bu parçaların her birine plaka adı verilmektedir. Bu plakaların birbirleri ile çarpışmaları sonucu, plakalardan biri diğerinin altına girmektedir. Bu olaya dalma-batma adı verilmektedir. Dalma-batma zonlarında oluşan çatlaklardan, derinlerde bulunan mağma çıkarak volkanları oluşturmaktadır.

 1. Okyanusal kabuk
 2. Dalma-batma zonundaki okyanusal kabuğa ait uçucu ve eriyik maddeler
 3. Kıtasal kabuk
 4. Peridodit eriyik
 5. Dalan okyanusal kabuk
 6. Manto

Bilgi edinme

 • Jeoloji ile ilgili ne öğrendiğinizi küçük sınav ile test edin.