OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Bora

Kayalar ve mineraller

Merhaba benim adım Bora sizlere kayalar ve mineraller hakkında bildiğim herşeyi aktaracağım. Kayalar çeşitli minerallerden oluşmaktadırlar — yediğiniz kekteki yumurtalar ve değişik karışımları mineraller, keki ise kaya olarak düşünebilirsiniz.

 

Dünyada 3 tip kaya grubu vardır bunlar sedimanter, metamorfik ve mağmatik kayalardır. Bu kayaların nasıl oluştuğunu öğrenmek isterseniz çizlimiş olan şekle bakabilirsiniz.


Değişik kaya tipleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler edinin.


Elmas yözök
Möcevher

Rock cycle

Kaya döngüsü.
Tıklayın daha büyük ve daha sonra görüntülemek için tuşuna için aşağı ilerleyin.

 1. Volkanik kayaçlar
 2. Yerküre içindeki bazı kayaçlar bulundukları ortamda soğumakta iken bazıları da volkanlardan çıkarak, yerküre üzerinde soğumaktadır.
 3. Bazı kayaçlar çok fazla ısınarak erimektedir
 4. Metamorfik kayaçlar
 5. Bazı kayaçlar zaman içinde ezilerek ve ısınarak, başka kayaçlara dönüşmektedirler.
 6. Bazı kayaçlar yerküre üzerinde yukarı doğru yükselerek dağları oluşturmaktadır.
 7. Sedimanter kayaçlar
 8. Kum, çamur ve çakıl tabakaları beraberce sıkışarak katı halde bulunan bir kayaca dönüşmektedir.
 9. Kum, çamur ve çakıllar, göller tarafından taşınarak denizlerde birikmekte ve bu şekilde katmanlar oluşmaktadır.
 10. Nehirler; kumu, çakılı ve çamuru denizlere doğru taşımaktadır.
 11. Dağlar, rüzgar ve yağışlar tarafından aşındırılmaktadır.

Bazı mineraller doğada çok az ve nadir olarak bulunurlar. Bu taşlara değerli taşlar adı verilir ve mücevherat yapımında kullanılır. Hiç bir değerli taş biliyor musunuz?

DrillElmas bilinen en değerli ve en sert mineraldir. Güzel görüntüsünden dolayı sadece mücevheratta kullanılmaz ayrıca matkaplar gibi delici uçlarda da elmasların kullanılması gerekmektedir.


Benim evim nelerden yapılmıştır. Resmin üzerine tıklayarak bunları öğrenebilirsiniz.

Seramik taban, kumtaşı ve mermer gibi değişik kayalardan yapılmıştır.

Bakır gibi bazı metaller binalardaki gaz ve su iletim kanalları için üretilen borularda kullanılmaktadır.

Evlerin dış yüzeyi kumtaşı, granit gibi farklı tür kayalardan oluşmaktadır. Ayrıca, briketlerde killerden yapılmaktadır.

Kireçtaşı, kil ve şeyllerden üretilen çimentolar briketleri bir arada tutmaya yarar.

Deniz tabanı ve nehir yataklarından gelen karışık malzemeler yol ve beton yapımında kullanılmaktadır.

Su, yeraltındaki su içeren kayalar tarafından depolanmaktadır. Bu tür kayalara akifer adı verilmektedir. Yeraltındaki esas akifer sistemleri kireçtaşları ve kumtaşlarıdır.

Televizyon, cep telefonları ve radyo gibi birçok teknolojik alet kurşun ve civa gibi çeşitli metallerden ve minerallerden yapılmıştır.

Cam kuvars ya da silika gibi minerallerden oluşan özel bir kum türü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, içince kireç ve karbonat külü de bulunmaktadır.

Çömlekçilikte genellikle kil kullanılmaktadır.

Tuz eski göllerin buharlaşması yolu ile oluşan kayalardan elde edilmektedir.

Alüminyum içeceklerimizi saklamak için kullandığımız metal kutuların yapımında kullanılmaktadır.

Arabalar genellikle çelik ve alüminyum gibi metallerden yapılmaktadır. Herbir arabada yaklaşık olarak 15000’den fazla mineral bulunmaktadır.

Elektrik genellikle kömürün yakılması ile elde edilmektedir. dünya üzerinde bulunan birçok güç istasyonu bu şekilde elektrik üretmektedir.

Boyalar doğada bulunan çeşitli minerallerin doğal renkleri ile oluşmaktadır.

Bıçaklarda alüminyum ve çelik gibi bazı metaller kullanılmaktadır.

Kitchen

Minerallerin asıl kaynağı üzerinde yaşadığımız dünyadır. Günlük yaşamda kullandığımız birçok ürün minerallerden oluşmaktadır. Fareyi resmin üzerinde gezdirerek kullanılan mineralleri görebilirsiniz.

Bilgi Edinme

 • Öğrendiklerinizi test edin.

seramik zemin musluklar tuğla duvar yol cep telefonu pencere cam çanak çömlek tuz alüminyum olabilir arabalar priz boyalı duvar bıçakçılık Image Map