OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Yeliz

Fosiller ve Dinazorlar

Merhaba benim adım Yeliz, sizlere fosiller ve dinazorlar hakkında bazı bilgiler aktaracağım. Fosiller ile ilgilenen bilim dalına paleontoloji adı verilmektedir.

 

Fosiller yerküre üzerinde geçmişe ait bilgiler veren fantastik kanıtlardır ve genellikle sedimanter kayaların Bora içinde bulunmaktadırlar. Ama oraya nasıl girdiler? Canlıların fosile dönüşümü basit bir süreç değildir ve bazı özel şartların bir arada bulunması gerekmektedir.

Bir ammonit denizde mutlu bir şekilde yözöyor. . .

Bir ammonit denizde mutlu bir şekilde yüzüyor. . .

. . .daha sonra ölerek deniz tabanına düşüyor. . .

. . .daha sonra ölerek deniz tabanına düşüyor. . . .

. . .yumuşak kısmı yol oluyor. Ancak, katı kısmı korunuyor.  . .

. . .yumuşak kısmı yol oluyor. Ancak, katı kısmı korunuyor. . .

. . .basınç ve ısınma süreçleri ile milyonlarca yıl içinde değişime uğruyor.  . .

. . .basınç ve ısınma süreçleri ile milyonlarca yıl içinde değişime uğruyor. .

. . . daha sonra plajlarda bulduğunuz fosiller oluşuyor.

. . . daha sonra plajlarda bulduğunuz fosiller oluşuyor.

Kemik, kabuk, ayakizi gibi çok farklı türlerde fosiller mevcuttur. Bugün bulduğumuz birçok fosil türü, eskiden denizlerde yaşamış olan canlılardır. Bu olay bizlere , canlılardan kalan tüm izlerin ortadan kalkmadan önce gömüldüklerinin bir kanıtı olarak sunulmaktadır.

Fosil olarak bulduğumuz canlılar ile daha fazla bilgi edinmek istersen aşağıdaki linklere tıklayabilirsin:

Right arrow

Resimde gösterilen Afganistan’a ait Jura yaşlı kaya toplulukları içlerinde dinazor fosilleri barındırabilir !

Static map.


Denizler dışında, karalarda da fosiller bulunabilir. Dinazorlar buna en güzel örnektir. Günümüzden 230 milyon yıl önce yaşamaya başlayan ve 65 milyon yıl önce yok olan dinazor fosillerine dünyanın değişik yerlerinde rastlanılır.


Tanzanya’da bulunan dünyanın en büyük dinazor fosili 22.5 metre uzunluğunda ve 12 metre boyundadır. Bu dinazora Brachiosaurus ismi verilmektedir.

Wyoming, Amerika’da bulunan ve Diplodocus adı verilen dünyanın en uzun dinazor fosili 27 metre boyundadır.

Dino Gerçekler

Microraptor adı verilen dünyanın en küçük boyutlu dinazor fosili 55-77 cm boyutlarında ve tavuğa benzemektedir. Bu dinazor fosili Çin’de bulunmuştur.


Fosiller içlerinde bulunduğu kaya gruplarının yaşlarını gösterdikleri için jeoloji haritalarının Serkan yapımında çok faydalı birer kanıt olmaktadırlar. Bilimadamları değişik canlıların değişik zamanlardaki evrimlerini incelemektedirler. Eğer aynı fosil türünü iki farklı kaya grubu içerisinde görürsek, bu kaya gruplarının aynı yaşta olduklarını söyleyebiliriz.

Daha Fazla Bilgi

Fosiller, yaşamın çeşitliliği ve dünyanın geçirdiği değişimlerin bilinmesi açısından enfes kanıtlar olarak müzelerdeki yerlerini almışlardır.

Plajlarda veya kaya grupları içerisinde gördüğümüz birçok fosil türü orjinal şeklini koruyamamasına rağmen, yerkürenin geçirdiği değişimlerin bilinmesi açısından hayati bilgilere sahiptir.

Hayvan veya bitkilerden geriye kalan kemik, kabu, ayakizi veya dişler fosil olarak değerlendirilmektedir.


Bu ipuçları fosillerin yaşadıkları ortamlar hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca, fosiller, yaşadıkları denizel ortamların sıcaklıkları hakkında bilgiler de vermektedirler. Gerçekte eski zamanlarda varolan ancak, Bugün ortadan kaybolmuş bazı iç denizler de fosil içeriği açısından zengin olarak nitelendirilebilir. Bu şekilde bulunan fosil türleri bu ortamlar hakkında da yararlı bilgiler verebilmektedir.

Fosillerin şekillerinin farklı zaman aralıklarında değişimlerinin incelenmesi ile evrimsel gelişim belirlenebilmektedir.Bilgi Edinme

Fosil toplamayı ve biriktirmeyi severmisiniz ? Online form'u doldurarak çevrenizde bulduğunuz fosiller hakkındaki bilgileri bizimle paylaşabilirsiniz.